Clubnieuws uit Mozilla Thunderbird ongewenst e-mail halen

Clubnieuws in Mozilla Thunderbird "Ongewenst" e-mail.
Ga naar het Clubnieuws in Mozilla Thunderbird "Ongewenst" e-mail en klik op de rechter muisknop en ga naar "Markeren" en dan naar "Als gewenst bericht".
Het Clubniews is nu in het "Postvak IN" gekomen.
Helaas biedt dit geen 100% zekerheid dat toekomstige Clubnieuws daadwerkelijk als gewenst wordt gezien.
Niet ontvangen? Kijk dan altijd eerst in "Ongewenst" E-mail.

Thunderbird vertellen wat NIET ONGEWENST is:

Soms zit het ongewenste berichtenfilter van Thunderbird ernaast en worden goede berichten als ongewenst gemarkeerd. Het is daarom net zo belangrijk om het filter te vertellen welke berichten niet ongewenst zijn, vooral bij een nieuwe installatie van Thunderbird.

Noot: u dient regelmatig (dagelijks of wekelijks) uw map Ongewenst te controleren op goede berichten die onterecht als ongewenst zijn gemarkeerd door Thunderbird en deze te markeren als niet ongewenst. Dit herstelt de goede berichten en verbetert de juistheid van het filter in de toekomst.

Er zijn diverse manieren om berichten als niet ongewenst te markeren.

Klik op de knop "Niet ongewenst" in de gele notificatie voor ongewenste post onder de bericht header: Klik op het oranje pictogram Ongewenst bericht in de kolom ongewenst van de berichtenlijst om de ongewenst berichtstatus van een bericht om te schakelen.

Verder dient u regelmatig het filter te trainen door een aantal goede berichten te markeren als niet ongewenst – berichten in uw postvak IN en berichten die naar andere mappen zijn gefilterd. In dit geval kunt u alleen de sneltoets "Shift+J" gebruiken, omdat de knop "Niet ongewenst" alleen wordt getoond voor berichten die al als ongewenst zijn gemarkeerd. Het markeren van een aantal berichten per week is voldoende. U kunt diverse berichten selecteren en ze allemaal tegelijk markeren. Helaas geeft niets in de gebruikersinterface aan of een bericht al is gemarkeerd als "Niet ongewenst".