lid-worden.jpg

Lid worden van de vereniging

Ondergetekende(n) wil(len) graag lid worden van de Nederlandse Vereniging Canaria (NVC)


Als je lid wordt van de Nederlanse Vereniging Canaria heb je de volgende voordelen:

  • Betalen minder voor deelname aan evenementen, activiteiten en clubs
  • Hebben in principe voorrang boven niet-leden
  • Krijgen periodiek onze nieuwbrief
  • Hebben stem in de vereniging
  • Steunen ons in het ontwikkelen en onderhouden van informatie voor Nederlandstaligen op Gran Canaria

Het lidmaatschap kost € 13,00 per persoon per jaar, te betalen in oktober. Inschrijfgeld € 10,00 per persoon. De contributie wordt door ons geincasseerd.

Indien het lidmaatschap voor medio januari wordt aangegaan dan betaalt u dat jaar in haar geheel. Als u lid wordt na medio januari dan bent u gratis lid tot oktober.

De velden gemerkt met een * zijn verplicht!

Kandidaat Lid 1

Kandidaat Lid 2

Huisadres

Bij het aangaan van het lidmaatschap geeft u expliciet toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor administratieve doeleinden, o.a. de ledenlijst. De NVC respecteert uiteraard uw privacy. Hiervoor heeft de vereniging een Privacy-Verklaring op de website (www.NVGC.nl) geplaatst. Indien u hiertegen bezwaar heeft, ontvangen wij dit graag schriftelijk, tezamen met uw motivatie.

Doorlopende machtiging

Door akkoord te gaan met deze machtiging van dit formulier machtig ik de Nederlandse Vereniging Canaria (NVC) met Incassant ID: NL94ZZZ547701300000 tot wederopzegging van de hieronder genoemde IBAN bankrekening het verschuldigde bedrag af te schrijven voor de jaarlijkse contributiebetaling.

(België 16 tekens, Nederland 18 tekens, Spanje 24 tekens)
Plaats/maak uw handtekening met de muis (op computer of laptop) of met uw vinger (op tablet of telefoon). Niet tevreden? Klik op kruisje rechtsboven in het vak en probeer opnieuw.