verkeersborden

 

Nieuwe verkeersborden in Spanje per 2023

 

Het Spaanse ministerie van Transport heeft via het directoraat-generaal Wegvervoer (DGT) nieuwe verkeersborden aangekondigd die in 2023 in Spanje zullen worden geïntroduceerd. Hier is een overzicht van de nieuwe borden en wat ze betekenen. Alle nieuwe borden zijn gemaakt als onderdeel van de verkeersveiligheidsstrategie, die tot doel heeft het aantal verkeersdoden in Spanje met 50% te verminderen. Volgens DGT moesten enkele borden worden bijgewerkt om ze aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, waaronder e-scooters en dergelijke.

 

bord p8

Het nieuwe bord P-8

Het nieuwe gevarenbord voor een overweg die niet is voorzien van slagbomen of halve slagbomen.

 

bord p20a

Het nieuwe bord P-20a

Het nieuwe gevarenbord voor één of meerdere oversteekplaatsen voor voetgangers.

 

bord p21a

Het nieuwe bord P-21a

Het nieuwe gevarenbord geeft de aanwezigheid van kinderen aan, zoals een school, een speeltuin, enz.

 

bord p21b

Het nieuwe bord P-21b

Het nieuwe gevarenbord geeft de aanwezigheid van oudere mensen aan. Het wordt geplaatst waar veel ouderen op straat zijn, bijvoorbeeld in de buurt van seniorencentra en woonhuizen.

 

bord p22a

Het nieuwe bord P-22a

Het nieuwe gevarenbord voor één of meerdere oversteekplaatsen voor fietsers.

 

bord p24a

Het nieuwe bord P-24a

Het nieuwe gevarenbord met een wild zwijn en dat is ook de bedoeling, het waarschuwt voor loslopende dieren, waarbij wilde zwijnen de meest voorkomende van deze dieren zijn.

 

bord p33

Het nieuwe bord P-33 

Het nieuwe gevarenbord om een gedeelte aan te duiden dat vaak beïnvloed wordt door mist, regen, sneeuw of rook en er daarom een beperkt zicht is. 

 

bord p35

Het nieuwe bord P-35

Het nieuwe gevarenbord dat aangeeft en bedoeld is om te worden geplaatst in de buurt van een weggedeelte met een kruising of een splitsing. Op deze weg zijn verschillende rijstrookwisselingen mogelijk en er kunnen mogelijk aanrijdingen plaatsvinden.

 

bord r2

Het nieuwe bord R-2

Verplichting voor alle bestuurders om hun voertuig te stoppen bij de eerst volgende stopstreep.

 

bord r120

Het nieuwe verbodsbord R-120

Dit nieuwe verbodsbord geeft aan dat de toegang verboden is vanwege de nieuwe milieuzones of andere milieucriteria. Op een extra bord (S-860) staan de exacte voorwaarden waaronder voertuigen hier mogen inrijden.

Klik hier voor verklaring bord S-860

 

bord r 188

Het nieuwe verbodsbord R-188

Dit nieuwe verbodsbord is voor e-scooters, dit geeft aan dat de toegang voor e-scooters verboden is.

 

bord r 422

Het nieuwe bord R-422

Dit nieuwe bord is bedoeld voor fietsers, het schrijft voor dat je op dit gemarkeerde deel van de weg van je fiets moet afstappen om te voet verder te gaan. De beperking kan ook worden ingesteld op specifieke tijdsperioden, dit zou dan onder het nieuwe bord worden weergegeven.

 

bord s 1b

Het nieuwe bord S-1b

Geeft het begin van een meerbaansweg aan en daarmee de plaats van waaruit de speciale verkeersregels van toepassing zijn op dit type weg. Dit bord kan wijzen op de aftakking van een kruising die naar een snelweg met meerdere rijstroken leidt.

 

bord s 1c

Het nieuwe bord S-1c

Het geeft het begin aan van een 2+1 weg, dwz een weg met drie rijstroken die verkeer in beide richtingen toelaat. De middelste rijstrook is bedoeld om inhaalmanoeuvres aan beide zijden te vergemakkelijken en is afwisselend voor beide zijden gereserveerd. Het kan ook worden geplaatst op kruispunten waar een afslag naar een 2+1 weg mogelijk is.

 

Disclaimer

 

Deze informatie is verzameld door vrijwilligers van de NVGC die geen speciale kennis hebben. Ondanks het feit dat wij zorgvuldig zijn kunt u geen rechten ontlenen aan deze publicatie en kan het zijn dat deze informatie inmiddels achterhaald is.

De informatie-pagina's van de NVGC zijn constant in beweging en u speelt daarin ook een rol. Heeft u een op- of aanmerking? Kunt u aanvullen? Weet u meer? Vertel het ons! Nederlanders helpen Nederlanders!