Als de rode vlag (bandera roja) wordt opgehangen is het verboden de zee in te gaan. Zwemmen in zee kan gevaarlijk zijn en kan levens in gevaar brengen.
In veel gemeenten van Gran Canaria kunnen mensen die met een rode vlag toch de zee in gaan bekeurd worden voor onverantwoordelijk gedrag. (Boetes kunnen daarbij oplopen tot 1.000 euro of meer, afhankelijk van de gemeentelijke verordening)